گردهمایی کارکنان دفتر تهران، اهواز و هویزه شرکت پترو کویر آران در سالن اهواز

به مناسبت نهمین سالروز تأسیس شرکت پترو کویر آران
سخنرانان

مهندس حسن کاظمی - مدیر عامل

مهندس ابوالفضل اکرمیان - رئیس هیأت مدیره

دکتر رضا دولتیار - مدیر منابع انسانی

مصاحبه ها

مهندس علی اشراقی - مدیر واحد عمران


مهندس علی نظری - مدیر لجستیک

حضور مدیران شرکت های خارجی در همایشتجلیل از کارکنان نمونه


عکس دسته جمعی کارکنان و میهمانان


نظارت ریاست هیأت مدیره از روند توسعه کارخانه تولید پودرهای معدنی در حاشیه برگزاری همایش
بازدید کارکنان از روند توسعه کارخانه پودرهای معدنی در حاشیه برگزاری همایش