حضور شرکت پترو کویر آران در کنفرانس مدیریت اقتصاد و سرمایه در دوران رکود

تهران - مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما - اردیبهشت 1392


سخنرانان کنفرانس


انتخاب شرکت پترو کویر آران به عنوان برگزیده کنفرانس