جابجایی دکل شماره 16 شرکت CNPC از خنج به مسجد سلیمان صادرات میانگین 15000 تن انواع مواد حفاری به کشورهای آسیایی و آفریقایی پترو کویر آران نماینده انحصاری فروش محصولات دامو در ایران
آخرین پروژه پترو کویر آران در سال 2015
جابجایی دکل شماره 16 شرکت CNPC از خنج به مسجد سلیمان
صادرات انواع مواد حفاری
صادرات میانگین 15000 تن انواع مواد حفاری به کشورهای آسیایی و آفریقایی
نمایندگی شرکت دامو در ایران
پترو کویر آران نماینده انحصاری فروش محصولات دامو در ایران