متهPDC

مته­های مخروطی چرخشی

 

PDC

 

سازند

IADC

کد IADC

سازند

نوع سنگ مخزن

درجه سازند

مته­های سنگ مخزن Hughes

مته­های سنگ مخزن ROP (m/h)

مته­های DM DS PDC

خیلی نرم

1

417

سازندهای بی­نهایت نرم با استحکام فشاری پایین و لایه­های چسبناک

آهکدار رسی Glubmo

1-2

AT JI/J2

ATJ-05

ATM-05

20-30

DM 1934 DM 1944

DM 1925 DM 1935

DM 1945 DM 1955

DM 1915

نرم

2

417-447

سازندهای نرم با استحکام فشاری پایین و قابلیت بالای حفاری

نمکی رسی، سنگ نفت­دار بی آب

2-3

ATJ-1/J2

ATJ-05

ATM-11

15-25

DM 1934 DM 1944

DM 1925 DM 1935

DM 1945 DM 1955

DM 1956 DM 1936

نرم تا متوسط

3

517-537

سازندهای نرم تا متوسط با استحکام فشاری پایین

سنگ نفت دار گچی شنی

2-4

J3

J4

ATJ-44

ATJ-55

10-20

DM 1934 DM 1944 DM 1925

DM 1935 DM 1945 DM 1955

DM 1956 DM 1936 DM 1945

DM 1636 DM 1646 DM 1347

DM 1348 DM 1358 DM 1357

متوسط تا سخت

4-6

537-627

سازندهای متوسط تا سخت با استحکام فشاری بالا و سایش پایین

سنگ نفت­دار، ماسه سنگ آهکی

3-5

ATJ-33

ATJ-44

ATJ-55

5-15

DM 1934 DM 1944 DM 1925

DM 1935 DM 1945 DM 1955

DM 1956 DM 1936 DM 1945

DM 1636 DM 1646 DM 1347

DM 1348 DM 1358 DM 1357

سخت

7

637-737

سازندهای غیرقابل سایش سخت و متراکم با استحکام فشاری بالا

سنگ نفت­دار، سنگ آهک دولومیتی بدون آب

4-6

ATJ-55

ATJ-77

 

2-5

DM 1934 DM 1944 DM 1925

DM 1935 DM 1945 DM 1955

DM 1956 DM 1936 DM 1945

DM 1636 DM 1646 DM 1347

DM 1348 DM 1358 DM 1357

637-737

سازندهای قابل سایش سخت و متراکم با مقاومت فشاری بسیار بالا

ماسه سنگ

سیلت استون

گل سنگ

6-8

ATJ-55

ATJ-77

 

1-3

DM 1345 DM 1355 DM 1395 DM 1356 DM 1366 DM 1396 Dm 1347 DM 1357 DM 1367 DM 1387 DM 1368 DM 1378 DM 1358 DM 1368 DM 1378 DM 1398 DM 1388 DM 1378

بی­نهایت سخت

8

837

سازندهای قابل سایش بی­نهایت سخت

سنگ مخزن آذرین کوارتزیت

8

ATJ 99

1

DM 1368 DM 1396 DM 1397

DM 1387 DM 1377 DM 1367

DM 1388 DM 1398 DM 1368

DM 1378 DM 1310