وزن (بار) روی مته- مته حفاری


 

شدت جریان


 

وزن روی مته- مته مغزه­گیری

 


پارامترهای مته PDC

تلورانس قطر داخلی مته PDC

اندازه اسمی مته میلی­متر (اینچ)

تلورانس قطر داخلی (میلی­متر)

ϕ≤17145 (6-3/4)

+0, -0.38

ϕ: 172.24 (6-25/32)-228.60 (9.0)

+0, -0.51

ϕ: 229.39 (9-1/32)-349.25 (13-3/4)

+0, -0.76

ϕ: 350.04 (13-25/32)-444.50 (17-1/2)

+0, -1.14

ϕ≥445.29 (17-17/32)

+0, -1.60

 

مشخصات طول حلقه مقیاس  مته PDC

محدوده اندازه مته

حلقه مقیاس استاندارد

حلقه مقیاس کوتاه

حلقه مقیاس طویل

2”~4-3/4”

1”-2”

< 1”

> 2”

> 4-3/4”~6-3/4”

1.5” ~2.5”

<1.5”

>2.5”

>6-3/4” ~9-1/2”

2” ~3”

<2”

>3”

>9-1/4” ~12-1/4”

2.5” ~3.5”

<2.5”

>3.5”

>12-1/4” ~14-3/4”

3” ~4”

<3”

> 4”

>14-3/4” ~14-1/2”

3.5” ~4.5”

<3.5”

>5.5”

>17-1/2” ~26”

4.5”-7”

<4.5”

>7”

پسوند DM

 

G

L

 

گشتاور توصیه شده مته PDC

اندازه مته (اینچ)

نوع و اندازه اتصال API (اینچ)

گشتاور توصیه شده

Kft-lbs

KN-m

3-11/16”~4-1/2”

2-3/8” Reg

1.8~3.1

2.4~4.1

4-17/32” ~5”

2-7/8” Reg

3.1~4.7

4.1~6.2

5-1/32” ~7-3/8”

3-1/2” Reg

5.2~7.7

6.9~10.3

7-13/32” ~9-3/8”

4-1/2” Reg

12.5~17.8

16.6~23.7

9-13/32” ~14-1/2”

6-5/8” Reg

37.1~38.5

49.6~51.4

14-9/16” ~18-1/2”

7-5/8” Reg

48.3~60.9

64.5~85.8

 

 شدت جریان کلی نازل استاندارد (اینچ2)

اندازه نازل

تعداد نازل­ها

32/1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

32/7

038/0

075/0

113/0

159/0

188/0

225/0

263/0

301/0

338/0

32/8

049/0

098/0

147/0

196/0

245/0

295/0

344/0

393/0

442/0

32/9

062/0

124/0

186/0

249/0

311/0

373/0

535/0

497/0

559/0

32/10

077/0

153/0

230/0

307/0

383/0

464/0

537/0

614/0

690/0

32/11

093/0

186/0

278/0

371/0

464/0

557/0

650/0

742/0

835/0

32/12

110/0

221/0

331/0

442/0

552/0

663/0

773/0

884/0

994/0

32/13

130/0

259/0

389/0

518/0

646/0

778/0

907/0

037/1

167/1

32/14

150/0

301/0

451/0

601/0

752/0

902/0

052/1

203/1

353/1

31/15

173/0

345/0

518/0

690/0

863/0

035/1

208/1

350/1

553/1

32/16

196/0

393/0

589/0

785/0

982/0

178/1

374/1

571/1

767/1

32/18

249/0

497/0

746/0

994/0

243/1

491/1

740/1

988/1

237/2

32/20

307/0

614/0

920/0

227/1

534/1

841/1

148/2

454/2

761/2

32/22

371/0

742/0

114/1

485/1

855/1

227/2

599/2

970/2

341/3

  شدت جریان کلی نازل استاندارد (میلی­متر2)

R

تعداد نازل­ها

32/1

MM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7

58/5

235/24

469/48

703/72

938/93

172/121

407/145

641/169

876/193

110/218

8

35/6

653/31

306/63

960/94

613/126

266/158

920/189

572/221

225/283

879/284

9

14/7

061/40

122/90

183/120

244/160

305/200

366/240

427/280

488/320

549/360

10

94/7

458/49

916/98

374/148

832/197

290/247

748/296

207/346

665/395

123/445

11

73/8

844/59

689/119

533/179

377/239

221/299

066/359

910/418

754/478

598/538

12

53/9

220/71

439/142

659/213

879/284

098/356

318/427

537/498

757/569

977/640

13

32/10

584/83

168/167

752/250

337/334

921/417

505/501

089/585

873/688

257/752

14

11/11

938/96

876/193

813/290

751/387

690/484

627/581

566/678

503/775

440/872

15

91/11

281/111

581/222

842/333

123/445

403/558

565/678

966/778

245/890

526/1001

16

70/12

613/126

225/253

838/379

976/506

063/633

676/759

289/886

901/1012

514/1139

18

29/14

244/160

488/320

732/480

977/640

221/801

465/961

709/1121

953/1281

197/1442

20

88/15

832/197

665/395

497/539

329/791

161/989

994/1186

826/1384

658/1582

490/1780

22

46/17

377/23

754/478

131/718

508/957

885/1196

262/1436

639/1675

016/1915

393/2154

 دستورالعمل عملیاتی توصیه شده برای مته الماسه

آماده­ سازی قبل از حفاری

·         مته قبلی را از لحاظ آسیب بدنی، برنده­ها یا اجزای معیوب و نظایر آن مورد بازبینی قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که هیچگونه شیء سختی مانند دندانه، تنگستن کارباید یا قطعات فولادی در سوراخ پایینی وجود نداشته باشد. اگر لازم باشد قسمت تحتانی را تمیز کنید.

·         مته را با دقت برداشته روی پد چوبی یا حصیر لاستیکی قرار دهید. مته را مستقیماً روی کف فولادی قرار ندهید.

·         اجزاء برنده را از لحاظ آسیب و درون مته را از لحاظ وجود مواد خارجی مورد بررسی قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که اورینگ­های نازل در جای خود قرار دارند. نازل­ها را به درستی نصب کنید.

بستن (سر هم کردن) مته

·         پایه یا قاب را تمیز کرده و گریسکاری کنید.

·         مته­شکن را به مته متصل کرده، رشته حفاری را تا پایه پایین آورده و رزوه­ها را درگیر کنید.

·         مته و مته­شکن را درون غلاف چرخان قرار داده و گشتاور توصیه شده را اعمال کنید.

پایین آوردن سوراخ

·         مته ­شکن را درآورده و با دقت مته را از میان میز چرخان، شاقول­ها و آویزار (لاینر هنگر) پایین بیاورید.

·         به حضور و موقعیت نقاط سفت هنگام خارج کردن مته پیشین از داخل سوراخ توجه کنید. به آرامی از میان نقاط سفت، سگدست­ها و برآمدگی­ها عبور دهید.

·         هنگامی که رشته حفاری حدوداً 30 با قسمت تحتانی فاصله دارد، سوراخ تحتانی را با شدت جریان 60 دور بر دقیقه را شستشو دهید.

·         با توجه به شاخص­های وزن و گشتاور چرخشی، با احتیاط به قسمت تحتانی نزدیک شوید. قسمت تحتانی را به آرامی علامت زده و حدوداً 5/0 متر از قسمت تحتانی را بردارید. به مدت 5 تا 10 دقیقه با شدت جریان مشخص شستشو دهید.

گشاد کردن

·         گشاد کردن مقاطع طویل زیر سوراخ حلقه مقیاسی با مته الماسه توصیه نمی­شود.

·         در صورت لزوم گشاد کردن، به آرامی با گشتاور پایین و شدت جریان مشخص 60 دور بر دقیقه و وزن بر مته 10 تا kn20 گشاد کنید.

الگودار کردن سوراخ تحتانی

·         مته را با شدت جریان مشخص را پایین بیاورید.

·         با استفاده از وزن بر مته 10 تا kn20 و سرعت 60 دور بر دقیقه حفاری کنید تا الگوی سوراخ تحتانی برای حداقل یک متر ایجاد شود.

·         وزن را در بازه­های 2000 پوندی افزایش دهید تا وزن بر مته بهینه حفاری تعیین گردد.

·         در وزن بر مته ثابت، سرعت چرخش را برای تعیین پارامترهای بهینه حفاری تنظیم کنید.

حفاری

·         برای افزایش عمر مته هنگام حفاری تراورس عمودی سنگ مخزن سخت یا ساینده، سرعت چرخش را کاهش دهید.

·         هنگام مواجهه با تغییرات سازند یا تراورس عمودی، برای حفظ عملکرد بهینه حفاری سرعت چرخش و وزن بر مته را تنظیم کنید.

·         پس از ایجاد اتصالات به نکات زیر توجه کنید:

·         ضربه­های پمپ را مجدداً تنظیم کرده و فشار شیر برداشت آب را بررسی کنید.

·         قبل از رسیدن به قسمت تحتانی پمپ کنید و مته را قبل از حفاری به آرامی با سرعت 60 دور بر دقیقه پایین بیاورید.

·         وزن را به آرامی تا وزن بر مته نرمال اضافه کنید، سپس سرعت چرخش را تا سرعت نرمال افزایش دهید.