این مخازن در دو شکل استوانه ای و مکعبی و با ورق گالوانیزه و سیاه ، برای ذخیره آب آشامیدنی ، بهداشتی و آب مصرفی دکل های نفت ساخته می شوند . این مخزن ها در احجام و ظرفیت های متنوع از 2 متر مکعب تا 200 متر مکعب قابل ساخت می باشند . کلیه مخازن قابل حمل با تریلی می باشند ، این واحد در چند سال اخیر تعداد زیادی از این مخازن را برای دکل های نفتی چینی ساخته است که به شرح ذیل می باشد :

1-    ساخت 8 دستگاه تانک آب 45 مترمکعبی برای شرکت GWDC درسال 1390

2-    ساخت تانک آب 79 مترمکعبی برای شرکت GWDC درسال 1390 مجهزبه الکتروموتورپمپ

3-    ساخت تانک آب گالوانیزه 45 مترمکعبی برای دکل 16 درسال 1392 مجهزبه الکتروموتورپمپ

4-    ساخت تانک آب گالوانیزه 30 مترمکعبی برای دکل 16 درسال 1392 مجهزبه الکتروموتورپمپ

5-    ساخت 4 دستگاه تانک آب 50 مترمکعبی برای شرکت GWDC درسال 1393

     6-   ساخت 2 دستگاه تانک آب گالوانیزه 40 مترمکعبی برای دکل 18 درسال 1393 مجهزبه الکتروموتورپمپ