این نقاله ها با کاربری گوناگون در کارخانه های آسیاب وتولید پودرهای معدنی ونیز سنگ شکن ها مورد استفاده قرار می گیرند . این نقاله ها با کیفیت عالی ساخته و توسط افراد متخصص در محل اجرا و راه اندازی می گردد . نمونه این کار بطول 400 متربرای کارخانه تولید پودرهای معدنی شرکت پتروکویرآران واقع در شهرک صنعتی شماره 2  ساخته ودرحال نصب می باشد .