شرکت پترو کویر آران کیش، از شرکت های زیر مجموعه پترو کویر آران می باشد که در سال 1393 در کیش به ثبت رسید. این شرکت در زمینه توسعه تجاری فعالیت می نماید.

جهت آشنایی بیشتر با فعالیت های شرکت پترو کویر آران کیش، به سایت رسمی این شرکت مراجعه نمایید:

www.petrokavirservices.com