یکی دیگر از فعالیت های پترو کویر آران، ارائه خدمات عمرانی در سایت های حفاری می باشد. احداث سایت های حفاری در نقاط مختلف مناطق نفتی جنوب و جنوب غرب ایران و همچنین احداث سایت های کمپینگ و جاده های دسترسی از جمله این خدمات می باشد.

ارائه این خدمات از آنجا که نقطه شروع عملیات حفاری در یک منطقه نفتی می باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که مدیران و کارشناسان متخصص پترو کویر تا کنون توانسته اند با جلب رضایت مشتریان خود از عهده آن برآیند. عقد قراردادهای مختلف در زمینه احداث سایت های حفاری و کمپینگ و همچنین احداث جاده های دسترسی نشان از توانمندی این شرکت در این عرصه می باشد.


احداث سایت حفاری:

                   
                         
                   


احداث کمپینگ: