این سیلوها به شکل استوانه ای عمودی جهت ذخیره انواع سیمان وپودرهای معدنی(مانند باریت وموارد مشابه ) مصرفی در دکل های حفاری نفت و یا با کاربری مشابه در کارخانه های تولید پودرهای معدنی مورد استفاده قرار می گیرند . تخلیه و بارگیری سیمان در این سیلوها بوسیله فشار هوا صورت می گیرد ، تست فشارهیدرواستاتیک تا 6 bar روی این مخازن انجام می گردد ، فشار کاری این مخازن تا 2bar میباشد. این سیلوها در احجام مختلف از 25 مترمکعب الی 150 متر مکعب قابل ساخت می باشند . این نوع سیلوها دارای سدل ثابت جهت تغییر وضعیت سیلو به حالت افقی و بارگیری روی تریلر یا جین پل می باشند .

خلاصه ای از پروژه های انجام شده به شرح ذیل می باشد :

1-    ساخت 10 دستگاه سیلوی سیمان 43 مترمکعبی برای شرکت GWDC  در سال 1390

2-    ساخت 4 دستگاه سیلوی سیمان 43 مترمکعبی درسال 1390 جهت ذخیره سیمان کلاس G درکارگاه

 3-   ساخت 3 دستگاه سیلوی سیمان 55 مترمکعبی درسال 1391 جهت ذخیره سیمان کلاس G درکارگاه

4-    ساخت 2 دستگاه سیلوی سیمان 67 مترمکعبی درسال 1391 جهت ذخیره سیمان کلاس G درکارگاه

5-    ساخت 1 دستگاه سیلوی سیمان 67 مترمکعبی درسال 1392 جهت ذخیره سیمان کلاس G درکارگاه

 ساخت 2 دستگاه سیلوی سیمان 25 مترمکعبی برای شرکت Western Drilling  درسال 1392