مخازن تحت فشار با متریال استنلس استیل ، الوی استیل و کربن استیل که درصنایع نفت وگاز و پتروشیمی و نیز کارخانه های تولید مواد شیمیایی و صنایع غذایی مورداستفاده قرار می گیرند ، دراین واحد ساخته وتولید می شوند.